Aan de slag met

Werken met een chronische ziekte is niet makkelijk, dat horen we vaak. Menigeen met crohn of colitis ulcerosa organiseert met het nodige kunst- en vliegwerk zijn of haar werkende en privéleven. Dat het niet altijd lukt zie je terug in de arbeidsparticipatie: 42 procent van de chronisch zieken werkt, ten opzichte van 70 procent van de niet-zieke bevolking. Toch zijn er vele crohn en colitis ulcerosa-patiënten wel aan het werk. En met succes.

Werken met een chronische ziekte kan zonder problemen. Maar toch vragen de meeste mensen met een baan en crohn of colitis ulcerosa zich wel het een en ander af. Bijvoorbeeld of je je werkgever wel of niet vertelt dat je een chronische ziekte hebt. Of wellicht heb je dat al wel gedaan tijdens je sollicitatiegesprek. Maar zijn hier ook regels voor? Heeft de werkgever ook bepaalde rechten of plichten? In de brochure Aan de slag met crohn of colitis hebben we een en ander voor je op een rijtje gezet en uitgezocht bij welke organisatie je met je vragen terecht kan. Ook de checklisten zijn handige tools die jou en je werkgever kunnen helpen in diverse stadia in je werk.

Onderstaand hebben we een paar belangrijke items uitgelicht.

 • •  Ben je verplicht om je werkgever en/of je collega’s te vertellen over jouw ziekte?

  Wettelijk staat er niet expliciet vermeld dat je je werkgever op de hoogte moet brengen van eventuele medische beperkingen zolang de werkzaamheden niet willens en wetens te zwaar zijn in relatie tot de beperkingen. Met andere woorden: als het geen invloed heeft op het goed kunnen uitvoeren van je werkzaamheden, hoef je het niet te vertellen. Anders wordt het, als je werkgever vermoedt dat je iets onder de leden hebt en hij expliciet vraagt of je iets mankeert. Dan moet je eerlijk zijn.

  Het hangt echter mede af van de aard van je werkzaamheden. Als je een vak uitoefent met een verhoogde risicofactor als je plotseling onwel wordt (bijvoorbeeld werken in hoogbouw) of waar je met mensenlevens te maken hebt (bijvoorbeeld in de medische sector), is het wel degelijk van belang dat je werkgever en je collega’s van jouw ziekte op de hoogte zijn. Op het moment dat je namelijk plotseling onwel wordt, kan er direct worden ingegrepen en is er altijd een collega aanwezig. Ook is het vaak niet verantwoord om in dergelijke functies alleen te werken.

  Over het algemeen is het raadzaam om je werkgever op de hoogte te brengen van het feit dat je crohn of colitis hebt. Op deze wijze weet een werkgever waar hij aan toe is en kunnen ze ook leren omgaan met je mogelijke beperkingen. Als er vermoeidheidsklachten zijn of je moet regelmatig naar het ziekenhuis voor onderzoeken zal er meer begrip voor je zijn. Ook kun je te maken krijgen met langdurige perioden van afwezigheid vanwege bijvoorbeeld opvlammingen. Dan is het voor een werkgever belangrijk om te weten waar hij aan toe is, zodat er begrip voor jouw situatie is. Een werkgever mist op dat moment namelijk voor korte of langere tijd een arbeidskracht en moet daar wel al dan niet tijdelijk een oplossing voor vinden.

  Daarnaast vragen je beperkingen er vaak al om dat er aanpassingen op de werkplek zijn, zoals een toiletvoorziening op korte afstand. Kortom, verplicht is het meestal niet, maar raadzaam wel. Er zal meer begrip voor je zijn en daardoor zul jij je beter thuisvoelen in een organisatie en voel je je ook minder bezwaard als je je ziek meldt.
 • •  Mag een tijdelijk contract worden beëindigd omdat je crohn of colitis hebt?

  Het antwoord hierop is ‘nee’. Een werkgever mag je nooit ontslaan vanwege een medische beperking. Het is echter wel zo dat als een tijdelijk contract afloopt, een werkgever niet verplicht is dit te verlengen. Dit is voorbehouden aan het feit dat het een tijdelijk contract betreft. Maar dit staat los van eventuele medische beperkingen. Als je je regelmatig hebt moeten ziek melden, kan dit voor de werkgever een argument zijn om je contract niet te verlengen, al zal hij dit niet direct zo noemen.
 • •  Heb je als werknemer bepaalde rechten of plichten als je crohn of colitis hebt?

  De rechten of plichten van jou als werknemer met de ziekte van Crohn of Colitis wijken niet af van de rechten of plichten van werknemers zonder medische beperking. Echter, als je een WAZ-, WAO-, WIA-, Wajong- of Ziektewet uitkering ontvangt, heb je recht op bepaalde voorzieningen als je in loondienst gaat werken. Zo kun je begeleiding op de werkplek krijgen (door bijvoorbeeld een jobcoach), vergoedingen voor vervoer of ondersteuning bij re-integratie. Ook is het mogelijk om eerst ergens middels een proefplaatsing te gaan werken. Dit geldt ook als je een WW-uitkering hebt. Dan werk je maximaal 3 maanden ‘op proef’ bij een werkgever terwijl je nog een uitkering ontvangt. Op deze wijze kun je bepalen of de werkzaamheden haalbaar zijn.

  Ook kan de werkgever meerkosten voor het aanleggen van bijv. een toilet vergoed krijgen. Dit kan alleen in speciale situaties en als een toilet niet algemeen gebruikelijk is op die werkplek (wat het meestal wel is). Wanneer je precies in aanmerking komt voor een voorziening hangt af van je persoonlijke situatie. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van het UWV WERKbedrijf www.uwv.nl.
 • •  Heeft de werkgever bepaalde rechten of plichten ten aanzien van een medewerker
     met crohn of colitis?

  Als een werkgever iemand in dienst neemt met een medische of psychische beperking, ongeacht wat die beperking is, zijn er bepaalde instrumenten waar een werkgever gebruik van kan maken. Er zijn wel bepaalde voorwaarden waar je aan moet voldoen. Er zijn diverse mogelijkheden, maar wel erg persoonsafhankelijk. Het beste kan je contact opnemen met het UWV. Een aantal mogelijkheden noemen we hier vast als voorbeeld.
  • No-risk polis voor de werkgever bij ziekte voor de eerste vijf jaar dat iemand in dienst is (verlenging is een mogelijkheid). Dat betekent dat als jij onverhoopt ziek wordt, dat jouw werkgever financieel geen risico loopt omdat het UWV WERKbedrijf dit compenseert in de vorm van ziekengeld.
    
  • Loondispensatie. Dit betekent dat de werkgever voor jou minder loon mag betalen om jij soms minder kan presteren vanwege je beperkingen als een ‘gezonde’ collega. Dit mag echter alleen onder bepaalde voorwaarden en als jij hiermee akkoord gaat.
    
  • De werkgever kan in sommige gevallen een loonkostensubsidie kan krijgen als hij je minimaal een jaar in dienst neemt. Hij moet wel aangeven dat je daarna nog minimaal een half jaar voor hem blijft werken. De hoogte van de subsidie is een jaar lang 50% van het minimumloon bij een fulltime dienstverband.
    
  • Ook de werkgever kan ondersteuning middels een jobcoach aanvragen en ontvangen. De werknemer is echter degene die de Persoonlijke Ondersteuning (=Jobcoaching) moet aanvragen. Op deze wijze leert een werkgever en eventueel je collega’s hoe hij om kan gaan met jouw beperkingen.
    
 • •  Aan welke aanpassingen kun je denken als je aan het werk gaat?

  Voor veel crohn of colitis patiënten is het belangrijk dat de toiletvoorziening op een kleine afstand is. Daarnaast kun je denken aan verkorte werktijden als gevolg van vermoeidheid, rustmogelijkheid op het werk, flexibele werktijden of een combinatie met thuiswerken. Denk ook eens aan een rustmoment in de week, bijvoorbeeld 2 dagen werken, 1 dag vrij en dan weer 2 dagen werken. Later beginnen is vaak ook een oplossing.
 • •  Solliciteren met crohn of colitis ulcerosa. Wat zijn de spelregels?

  Als je een chronische darmziekte hebt, wil dat niet zeggen dat je niet kunt werken. Wel moeten jij en je toekomstige werkgever er rekening mee houden dat er bepaalde beperkingen gelden voor wat betreft jouw inzetbaarheid. In periodes van opvlammingen ben je soms genoodzaakt om een aantal dagen thuis te blijven of in bepaalde gevallen worden opgenomen in het ziekenhuis. De frequentie en duur van jouw afwezigheid zijn onvoorspelbaar en verschilt per persoon. Jouw toekomstige werkgever moet hiermee rekening houden. Dit vraagt enige flexibiliteit en creativiteit van de werkgever, maar dit hoeft geen problemen op te leveren.

  Op het moment dat het je niet alleen lukt om een baan te vinden, kun je kijken of je in aanmerking komt voor een re-integratietraject. Voorwaarde hiervoor is dat je een WWB-(bijstand), WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong- of Ziektewet uitkering ontvangt. Op de site www.uwv.nl kun je hier meer informatie over terugvinden.

  Indien je nog nooit eerder hebt gesolliciteerd, kun je bijvoorbeeld een sollicitatietraining krijgen. Daarnaast helpt een re-integratiebureau jou in je zoektocht naar een passende baan. Dit vergroot jouw kansen op werk, ondanks je medische beperkingen. Van belang kan zijn, als je werk zoekt, dat je werk kiest dat een paar dagen kan blijven liggen of dat makkelijk door een ander overgenomen kan worden, bijvoorbeeld invoeren van gegevens in de computer, waar geen haast bij is. Een werkgever komt dan minder snel in de problemen als jij je ziek moet melden. Ook een duo-baan biedt opties, waarbij de duo-partner bereid is af en toe meer te werken als jij ziek zou zijn.

  En vergeet niet, er zijn ook werkgevers met crohn of colitis ulcerosa. Zij zullen zeker begrip hebben voor jou en je beperkingen. Denk niet te snel dat bepaald werk niet kunt doen. De jobcoach of begeleider vanuit het re-integratiebureau kan altijd in overleg gaan met een werkgever, om voor jou de knelpunten zoveel mogelijk op te heffen. Iedere werkgever wil een gemotiveerde werknemer en de ervaring leert dat juist mensen met een beperking heel erg gemotiveerd zijn.
x
Het spijt ons.
De presentatie is nog
work in progress.
Wil je deze ontvangen,
mail dan naar
info@crohnopjewerk.nl