IBD en werk, wat weten we daar eigenlijk van?


In Nederland wonen 16,5 miljoen mensen, daarvan heeft 28 procent een chronische ziekte. 42 procent van deze mensen werkt, ten opzichte van 70 procent van de niet-zieke bevolking. We weten wat cijfertjes betreft, veel over chronisch zieken in het algemeen. Hoe zit dat nu eigenlijk met mensen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa? Het onderzoeksinstituut Nivel heeft dit met subsidie van het Crohn Colitis Ulcerosa Fonds Nederland onderzocht. Onderzoeksbureau Newcom heeft in opdracht van Crohn op je Werk een aanvulling hierop gedaan met het onderzoek IBD en Werkgeverschap.

Mensen met een chronische darmziekte, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, doen het over het algemeen goed op de arbeidsmarkt. Driekwart verricht betaald werk voor tenminste 12 uur per week. Ze doen daarmee niet onder voor de algemene (niet-zieke) Nederlandse bevolking. Wel werken mannen met IBD die tussen de 45 en 65 jaar oud zijn minder vaak fulltime dan andere mannen in dezelfde leeftijdsgroep. Dit is een belangrijk verschil, omdat zich in deze categorie gewoonlijk veel kostwinners bevinden. Mensen met chronische darmziekten die actief zijn op de arbeidsmarkt zijn positief over hun werk en vinden de sociale contacten belangrijk. Van de groep die niet werkt, zou een derde wel graag willen werken.
 

Belemmeringen

Mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa nemen dus vaak deel aan de arbeidsmarkt, maar dit gaat niet vanzelf. Bijna 90 procent van de werkenden geeft aan door de ziekte last te hebben van vermoeidheid. De helft heeft zelfs veel problemen met werken door vermoeidheid.
 

Ondersteuning

Een derde van de werknemers met IBD voelt zich niet voldoende gesteund door hun leidinggevenden. Een deel wil meer begrip van de leidinggevende voor de gevolgen van hun ziekte voor het functioneren op het werk. Eén op de twaalf medewerkers met IBD geeft aan zich anders behandeld te voelen dan collega’s en kan niet eerlijk en open communiceren over IBD. Darmpatiënten die niet werken maar dat wel graag willen, geven aan dat zij mogelijk wel aan de slag kunnen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Flexibele werktijden, werk dicht bij huis en thuis werken zijn de meest genoemde vormen van ondersteuning die nodig zijn om (weer) betaald werk te kunnen doen. Een deel heeft bovendien (om-)scholing nodig. Dit is echter iets wat door werkgevers vaak (nog) niet mogelijk wordt gemaakt.
 

Beleid

Het ontbreken van een structureel beleid maakt dat werknemers met IBD afhankelijk zijn van begrip en ondersteuning van hun leidinggevende en collega’s. Hoewel het merendeel van de werknemers met IBD aangeeft dit wel te krijgen van directe collega’s, wordt dit al minder naarmate de collega’s verder van de werknemer afstaan (zoals het hoger management en P&O). Werknemers met IBD zouden dus graag zien dat een structureel beleid geborgd wordt in de hele organisatie.
 

Eigen invloed

Veel factoren zijn bepalend voor het aantal uren dat mensen met een chronische darmziekte werken, zoals hun leeftijd en geslacht, de ziektelast die ze ervaren en de aanwezigheid van eventuele andere aandoeningen. Opmerkelijk is dat ook de invloed die mensen zelf denken te hebben op het beloop van de ziekte samenhangt met het aantal uren per week dat ze werken. Dus hoe meer je het idee hebt dat je zelf controle hebt over je ziekte, hoe meer uren je kan werken.

Ben je geïnteresseerd in de beide onderzoeksrapporten, dan kan je deze bij de downloads terugvinden.
x
Het spijt ons.
De presentatie is nog
work in progress.
Wil je deze ontvangen,
mail dan naar
info@crohnopjewerk.nl